Parochiële Caritas Instelling

Doelstelling Parochiële Caritas Instelling ofwel PCI: “Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.” (volgens algemeen reglement voor […]