Kerstcollectes

Tijdens de kerstvieringen is er gecollecteerd voor de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Deze stichting, waaraan ook onze geloofsgemeenschap deelneemt,  zal de opbrengst van in totaal ruim € 1987,00 bestemmen voor armenzorg in uw straat, buurt, wijk, dorp bij….. de onbekende. Dank namens de onbekende armen in onze dorpen voor uw […]

Kerstcollectes

Armoede mag niet voorkomen in de samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij terug in de bijbel. Echter in Nederland komt armoede voor, vooral onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, ouderen en mensen met psychische problemen. Deze mensen worden niet alleen geplaagd door geldzorgen. Door armoede verliezen ze vaak ook hun zelfrespect en hun […]

Parochiële Caritas Instelling

Doelstelling Parochiële Caritas Instelling ofwel PCI: “Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.” (volgens algemeen reglement voor […]