Familieberichten

In de Heer overleden op donderdag 24 oktober 2019 *   Theodora Engelina Maria– Doortje –Jansen-ThijssenWeduwe van Joop Jansenop de leeftijd van 90 jaar De kerkelijke uitvaart zal plaats vinden op vrijdag 1 november 2019 om 11:00  uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof. Heer geef haar de eeuwige rust.En […]

Uitreiking Paaskaars

Zoals u ongetwijfeld weet is het een goede gewoonte de Paaskaars uit te reiken aan een parochiaan die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap. In de viering van 31 december 2013 is de paaskaars aan mevrouw Doortje Jansen uitgereikt. Hieronder staat de toespraak van Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep. Zij heeft in een interview voor […]

Ontmoet Doortje

En als ik een kaarsje aan steek doe ik ‘t voor de hele wereld. Voor de goede en ook de slechte, want dat zijn ook mensen. – Dat en meer zegt Doortje Jansen – Thijssen, een kleine en dappere vrouw. En voor de trouwe kerkgangers, je treft haar altijd achterin bij het doopfont, waar ze […]