Bidden

Bid de noveen ter ere van het Heilig Hart op voorspraak van pater Pio   EERSTE DAG Pater Pio van Pietrelcina, gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een […]