Bidden

Noveen tot het Heilig Hart volgens Jezus’woorden in het Evangelie I _ Mijn Jezus, die gezegd heeft: “Voorwaar ik zeg u, bidt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan” zie ik klop, ik zoek, ik bid om de genade … Onze Vader, die in de hemel zijt, […]