Land van melk en honing

door Toon Brekelmans, Kerkhistoricus Dit is een bijbelse uitdrukking die meerdere malen in de boeken van het Oude Testament voorkomt. Zo beloofde Jahwe aan Mozes die de ballingschap van de Israëlieten in Egypte had gezien: ‘Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen. Ik zal je brengen naar een land dat […]

Kazuifel

door Toon Brekelmans, Kerkhistoricus Een kazuifel is het voornaamste liturgisch gewaad van de priester. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘casula’, dat huisje of hutje betekent. Middeleeuwse schrijvers geven een verklaring. Zoals een huisje de hele mens omgeeft, zo ook het kazuifel dat de priester draagt. Het had namelijk oorspronkelijk alleen boven een opening voor […]

Mariamaand

door Toon Brekelmans, Kerkhistoricus De maand mei heeft in westerse landen een symbolische betekenis gekregen die verwijst naar Maria. Het is een gevolg van de grote en populaire Mariaverering in de middeleeuwen. In die tijd en later had iedere kerk een Maria-altaar met een beeld of schilderij van haar. Ook waren er veel bedevaartsoorden met […]

De Vredeswens

In de eucharistieviering wenst de voorganger soms de aanwezigen de ‘Vrede des Heren’ (pax Domini) en nodigt de kerkgangers uit, zoals het missaal aanraadt: ‘Wenst elkaar de vrede.’ Zeker als de buren min of meer vreemden voor elkaar zijn, geven ze vaak onwennig en lacherig elkaar de hand. Het is alsof de plechtigheid of ernst […]