Een uitvaart in de kerk

In al onze geloofsgemeenschappen moeten we regelmatig afscheid nemen van een overleden medeparochiaan. Daar zetten veel mensen zich voor in. In de kerk zorgt de koster dat alles klaar staat, het koor zingt en acolieten assisteren de voorganger. Pastores, diakens, parochiemedewerkers en vrijwilligers bereiden een uitvaart in overleg met de familie voor en dragen zorg […]