Een uitvaart in de kerk

In al onze geloofsgemeenschappen moeten we regelmatig afscheid nemen van een overleden medeparochiaan. Daar zetten veel mensen zich voor in. In de kerk zorgt de koster dat alles klaar staat, het koor zingt en acolieten assisteren de voorganger. Pastores, diakens, parochiemedewerkers en vrijwilligers bereiden een uitvaart in overleg met de familie voor en dragen zorg […]

Vacature uitvaartgroep

Al sinds jaar en dag bestaat de uitvaartgroep in Joppe uit de heren De Winter en Pouw. Zij hebben aangegeven, gezien leeftijd en gezondheid, hun taak over te willen dragen. Wie heeft interesse in deze vrijwilligerstaak die voornamelijk bestaat uit het assisteren van de voorganger bij de uitvaarten vanuit Joppe? Meer informatie kunt u via […]