Een nieuw seizoen

door diaken Leon Everts De vakantietijd loopt voor de meesten ten einde. In Zutphen hangen weer de borden met de tekst: De scholen zijn weer begonnen. Een nieuw seizoen gaat van start en de agenda’s wor-den langzamerhand weer ingevuld met vergaderingen, huisbezoeken etcetera. Wat zijn de bijzonderheden van de maand september? Op de allereerste plaats […]