Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan – 29 november

Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan R.K. Kerk Joppe op 29 november 2017

Vergadering in de pastorie

Het 150 jarig bestaan van onze Kerk en Geloofsgemeenschap willen we herdenken en samen met u vieren. Ter gelegenheid hiervan zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. We brengen u graag op de hoogte.

Gebed
De vergadering wordt geopend met gebed door Germaine.

Vieringen in 2018
Kardinaal W. Eijk heeft onze uitnodiging positief ontvangen en laten weten voor te zullen gaan in de viering van 9 september 2018. Daar zijn we blij mee.

Presentje
Als herdenking voor het 150 jarig wordt opdracht gegeven voor het laten schilderen van een icoon met als thema Ontslapen van de Moeder Gods ofwel Maria Tenhemelopneming.

Project John Auping

Project : Waardig huis voor de armsten in Mexico stad

We verbinden ons met het project van pater John Auping, priesterzoon uit Joppe.
Het gaat om de waardigheid van de persoon en de familie. Die waardigheid veronderstelt, onder andere, een waardig huis waar de familie kan wonen. Door de aardbeving in 2017 is er veel verwoest. Voor de geselecteerde families wordt de woning gerepareerd en gerestaureerd en voorzien van muren,  vloer,  toilet en steunmuren ter  voorkoming van aardverschuivingen. Het gaat om ruim 120 huizen.
De zorg is het krijgen van financiële bijdragen.

Ezel

De ezel in het kerkportaal

In het kerkportaal wordt een ezel geplaatst met daarop een lijst waarin een poster is opgenomen. Telkens zal er een thema worden belicht en onder de aandacht gebracht worden in het kader van het 150 jarig bestaan. Bertus gaat de ezel maken en heeft ook al een mooie lijst. Germaine en Gemma verzorgen de poster. Het eerste Thema is de Buitenkerststal.

Feest
Gesproken is over het festiviteiten van 9 september en 27 januari a.s.