Zalig Pasen

vrolijk pasen 2016

Zalig Pasen

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen – de Goede Week  – wordt het lijden en sterven van Christus herdacht.

Wij zijn samen op weg in de Goede Week, dat uitmondt in het samen vieren van het Hoogfeest van Pasen.

Laten wij hopen en bidden dat het Licht van Pasen ons mag helen, inspireren en steunen in het leven van alledag.

De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u een Zalig Pasen.