Aanmelding Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei a.s. om 10.00 uur is in de Joppekerk een gezongen Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving. De voorganger is pastoor H. Scheve.

Ouderen, zieken en mensen die daar ook aan willen deelnemen, kunnen zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van de Joppekerk. Telefoonnummer 0575 49 42 21.

Openingstijden Secretariaat is op maandag en donderdag van 9.30  tot 11.30 uur.