Gezamenlijke Ziekenzalving in Joppe op donderdag 19 mei.