Gezamenlijke Ziekenzalving in Joppe op donderdag 19 mei.

Gezamenlijke ziekenzalving op 19 mei

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei a.s. 10.00 uur wordt in onze geloofsgemeenschap te Joppe weer een gezamenlijke ziekenzalving gehouden.

Ouderen, zieken en mensen die daartoe behoefte gevoelen kunnen zich hiervoor opgeven. U wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat te Joppe en te bellen met het telefoonnummer 0575 494221.
De openingstijden zijn : maandag en donderdag van 9.30 uur-11.30 uur.

Ziekenzalving

Als u ernstig ziek wordt, kunt u het sacrament van de zieken ontvangen. Dit sacrament werd vroeger ‘het bedienen’ of ‘het Laatste Oliesel’ genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis.