De brunch op zondag 13 augustus

Samen eten verbindt..

Pater Westerman en Jan Roes

Namens Jan Wagemans, voorzitter van de locatieraad, heet ik u allen van harte welkom op deze brunch. Zoals ieder jaar vieren we op of rond 15 augustus het feest van Maria te Hemelopneming, Maria, patrones van onze mooie kerk.

We begonnen deze zondag met een mooie Eucharistieviering, waarin we samen ons geloof belijden en delen. Nu delen we met elkaar onder het genot van koffie, een drankje en een broodje de gezelligheid die ook zo hoort bij samen kerkzijn. We tellen ongeveer 650 parochianen in Joppe en daaronder bevinden zich zeker 100 vrijwilligers. Iedereen geeft op zijn of haar eigen wijze uitdrukking aan de beleving van het geloof, maar mede dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers kunnen wij als geloofsgemeenschap functioneren.

Voordat ik overga tot het uitreiken van de paaskaars, onze mooie traditie waarbij we ieder jaar een vrijwilliger extra in het zonnetje zetten, wil ik u eerst nog op de hoogte brengen van onze voorbereidingen voor de viering van 150 jaar Joppekerk.

150 jaar Joppe
2018 wordt een bijzonder feestelijk jaar waarin wij op verschillende momenten het jubileum van onze kerk zullen herdenken: het in gebruik nemen van het gebouw (januari 1868), de wijding van de kerk (mei), en tot slot een Eucharistie en feest op zondag 9 september 2018. De voorbereidingen voor een gedenkboek zijn ook in volle gang; uw bijdrage in de vorm van foto’s en of verhalen zijn nog steeds van harte welkom bij Bertus Haarman, Jo Oosterwegel en Hein Klunder.

De Paaskaars
Dit jaar willen we de paaskaars overhandigen aan iemand die als een spin in het web input geeft aan onze website en de nieuwsbrief. Gemma, door haar leuke interviews leren we verschillende parochianen beter kennen en door haar worden alle waardevolle momenten op de gevoelige plaat vastgelegd. Zij verdiende al jaren terug onder meer haar sporen als secretaris van het kerkbestuur o.l.v. Piet-Hein Cremers als vice-voorzitter. In die tijd heeft zij o.a. veel energie gestoken in de herindeling van het kerkhof en de oprichting van het monument voor de ongedoopte kinderen. Ze was lid van het koor en nog steeds maakt ze deel uit van de lectorengroep en gaat zij ons voor in het rozenkransgebed. Samen met Greet van Tongeren heeft zij zich ontfermd over de begeleiding van de misdienaars.Tot slot is Gemma van der Linde ook lid van de commissie 150 jaar Joppekerk. Haar accurate verslagen staan de avond na de vergadering op de mail! Gemma, dank je wel voor je energie, we hopen die nog lang met je te delen.

Germaine Wijnands – van der Lande,
voorzitter van de Pastoraatsgroep