Advent

Advent  Advent betekent: wachten op ’t komen van het Kind. Door lange, diepe nachten alleen met de gedachten en ’t suizen van de wind. Advent betekent: waken tot ’t komen van het Kind. Met het geloof als baken het eigen zijn verzaken en leven met de wind. Advent betekent: weten van ’t komen van het […]

Drie geneesmiddelen voor de vermoeide kerk

door pastor Anton ten Klooster “De kerk loopt tweehonderd jaar achter,” aldus de koppen over het laatste interview van kardinaal Carlo Maria Martini, Bijbelwetenschapper en emeritus-aartsbisschop van Milaan.  Wie verder kijkt dan de koppen leest een realistisch maar ook inspirerend betoog: over de vermoeide kerk, tekenen van hoop en onze eigen opdracht. “De welvaart drukt […]

Spinnen

door Wim Verholt  De tijd breekt weer aan, dat de zogenaamde herfstdraden zichtbaar worden door de dauwdruppels. Overal in het bos, of tussen de struiken in de tuin, zijn lange zijden daden gespannen. Het is het werk van ontelbare spinnen, die draden spannen en zich als koorddansers van de ene plaats naar het andere spoeden. Volgens […]

De kleine kerkgemeenschap – 4 – Delen van het geloof

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker  Delen van het geloof Hoe hou je de parochie HH. Twaalf Apostelen levendig en vitaal? Aan de ene kant worden de geloofsgemeenschappen kleiner. Aan de andere kant (of beter gezegd: daardoor) wordt er steeds meer centraal geregeld. In de vorige artikelen in deze serie ging het over betrokkenheid op God en […]

Maria, zon en maan

door Toon Brekelmans, kerkhistoricus Ze is omgeven van lichtstralen en staat op de sikkel van de maan. Dit beeld gaat terug op de Apocalyps ofwel openbaring van St.-Jan: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met een maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op […]

Samenleving in de natuur

door Wim Verholt Regelmatig wordt via radio, televisie, pers en lectuur aandacht besteed aan de natuur. Wekelijks zien we op indringende wijze, dank zij de moderne techniek, het leven van de dieren om ons heen. Door middel van telelenzen en microscopen is zelfs de meest geheimzinnige en nooit vermoede samenleving van de kleinste levende wezens […]

Waarde

Alles heeft waarde, ik zou ’t willen zingen, een lach of een woord, een gebaar in de straat, een spelende hond en een mens in gedachten, Alles heeft waarde wanneer je het voelt, als je weet hoe het is bedoeld… Alles heeft waarde, ik zou ’t willen zingen, de duisternis buiten, het licht in je […]

Vlinders

door Wim Verholt Niet alles in de natuur zucht onder de hitte en droogte van de zomer. Vooral de vlinders lijken nu in opperbeste conditie. Langs de buitenwegen en boven de velden, maar ook in onze tuin zien we allerlei soorten vlinders vliegen. Ze beginnen hun leven in het ei, worden dan rups, vervolgens pop […]

Boem is Ho!

door Fred Hogenelst, pastoor Relaas van een samenloop van omstandigheden. Met dank voor de vele goede wensen! Velen hebben het al wel vernomen: het eenzijdig ongeval op woensdagmorgen 6 juni jl. Het was in alle vroegte, nog maar net licht, dat ik met mijn auto frontaal tegen een boom botste: Airbags uit, auto Totall Loss, linker […]

Een nieuw seizoen

door diaken Leon Everts De vakantietijd loopt voor de meesten ten einde. In Zutphen hangen weer de borden met de tekst: De scholen zijn weer begonnen. Een nieuw seizoen gaat van start en de agenda’s wor-den langzamerhand weer ingevuld met vergaderingen, huisbezoeken etcetera. Wat zijn de bijzonderheden van de maand september? Op de allereerste plaats […]