Voorjaar

door Wim Verholt De langslapers onder de winterslapers missen nu heel wat aangename warme uurtjes. Langs de slootkanten en bosranden werden deze weken al temperaturen boven de 30c gemeten. Deze zgn. micro-klimaten zijn voor de mens nauwelijks waarneembaar, maar heel wat koudbloedige dieren reageren onmiddellijk. Op plaatsen waar wind en schaduw geen kans hebben, liggen […]

Het oerbeeld van Jezus

door Pastor Anton ten Klooster Een tijdje terug had ik de gelegenheid om een hele middag door de Vaticaanse Musea te dolen. Gang na gang was gevuld met oude Romeinse inscripties, zeg maar de graffiti van die tijd. Puntige teksten over losbandige senatoren, ingekerfde afbeeldingen… dat soort materiaal. En als je dan doorloopt zie je […]

Merel

door Wim Verholt Tussen de dicht opeen gegroeide takken van de beukenhaag en alleen beschermd door de dorre bladeren, die er aan blijven tot de nieuwe knoppen ontluiken, heeft een merel het nest gevlochten. Diep weggedoken zit het wijfje in het komvormige nest, alleen het kopje en de staart steken er wat boven uit. Onbegrijpelijk […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Een tocht door de onderaardse gangen van de St. Pietersberg is een bijzondere belevenis, vooral in de wintertijd als in de gangen allerlei soorten vleermuizen, hangende aan muren en plafonds, hun winterslaap houden. Het is merkwaardig dat al deze vleermuizen van enkele honderden kilometers ver naar deze mergelgrotten trekken en daar, ieder […]

OMNIA VINCIT AMOR

door diaken Leon Everts We hebben een winter achter de rug met sneeuw, ijs en sneeuwpret. Het was heerlijk schaatsen, maar wel wat kort. Nu zijn we al volop in de lente. Bomen en struiken botten uit en we zitten te wachten op krokussen en narcissen tot ze in bloei komen. Het geeft ook een […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt De vorstperiode, die de vorige week liet weten dat het nog steeds winter is, remt de ontwikkeling van de planten af en dat is maar goed ook, want bevroren bloemen bederven het lentefeest. Ook de dierenwereld is afgeremd en het begon zo goed. Op verschillende dagen waren in de vroege morgenuren al […]

Op weg naar Pasen: TOBBEN OF AANPAKKEN?

door Pastoor Fred Hogenelst Het is al wel weer enige tijd geleden dat nét voor het Kerstfeest het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport publiceerde over secularisatie in Nederland. Secularisatie is een moeilijk begrip, dat op verschillende manieren omschreven kan worden. Het meest duidelijk kun je het omschrijven “een weg-groei van kerk en christelijk geloof”. […]

Dieren in de parochie

door Wim Verholt Alsof hij vond, dat er ook aan zijn soort wel eens aandacht mocht worden geschonken, vloog een Smelleken deze week een paar keer, op enkele meters afstand, langs me heen. Hij is de kleinste van de roofvogelgroep in ons land, slechts iets groter dan een lijster. Het silhouet lijkt op een kleine valk, […]

Geloven in gemeenschap

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker “Geloven in gemeenschap”.  De dubbele strekking van deze titel zal u duidelijk zijn: we moeten er met z’n allen wel in gelóven, dat onze gemeenschap een goede toekomst tegemoet gaat, dat wij óók dit jaar en de verdere toekomst volop kansen krijgen en nemen.  De andere uitleg van de […]

Het nieuwe jaar

door Kees van Duin Januari begon met het feest van de besnijdenis van Jezus, op de eerste van de maand. Dat is de achtste dag (octaaf) na zijn geboorte, volgens het Joodse gebruik, zo vertelt ons Lk.2,21. Ook werd volgens Joods gebruik dan de naam gegeven aan de pasgeborene. Na het Concilie vieren we op […]