Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Een tocht door de onderaardse gangen van de St. Pietersberg is een bijzondere belevenis, vooral in de wintertijd als in de gangen allerlei soorten vleermuizen, hangende aan muren en plafonds, hun winterslaap houden. Het is merkwaardig dat al deze vleermuizen van enkele honderden kilometers ver naar deze mergelgrotten trekken en daar, ieder […]

OMNIA VINCIT AMOR

door diaken Leon Everts We hebben een winter achter de rug met sneeuw, ijs en sneeuwpret. Het was heerlijk schaatsen, maar wel wat kort. Nu zijn we al volop in de lente. Bomen en struiken botten uit en we zitten te wachten op krokussen en narcissen tot ze in bloei komen. Het geeft ook een […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt De vorstperiode, die de vorige week liet weten dat het nog steeds winter is, remt de ontwikkeling van de planten af en dat is maar goed ook, want bevroren bloemen bederven het lentefeest. Ook de dierenwereld is afgeremd en het begon zo goed. Op verschillende dagen waren in de vroege morgenuren al […]

Op weg naar Pasen: TOBBEN OF AANPAKKEN?

door Pastoor Fred Hogenelst Het is al wel weer enige tijd geleden dat nét voor het Kerstfeest het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport publiceerde over secularisatie in Nederland. Secularisatie is een moeilijk begrip, dat op verschillende manieren omschreven kan worden. Het meest duidelijk kun je het omschrijven “een weg-groei van kerk en christelijk geloof”. […]

Dieren in de parochie

door Wim Verholt Alsof hij vond, dat er ook aan zijn soort wel eens aandacht mocht worden geschonken, vloog een Smelleken deze week een paar keer, op enkele meters afstand, langs me heen. Hij is de kleinste van de roofvogelgroep in ons land, slechts iets groter dan een lijster. Het silhouet lijkt op een kleine valk, […]

Geloven in gemeenschap

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker “Geloven in gemeenschap”.  De dubbele strekking van deze titel zal u duidelijk zijn: we moeten er met z’n allen wel in gelóven, dat onze gemeenschap een goede toekomst tegemoet gaat, dat wij óók dit jaar en de verdere toekomst volop kansen krijgen en nemen.  De andere uitleg van de […]

Het nieuwe jaar

door Kees van Duin Januari begon met het feest van de besnijdenis van Jezus, op de eerste van de maand. Dat is de achtste dag (octaaf) na zijn geboorte, volgens het Joodse gebruik, zo vertelt ons Lk.2,21. Ook werd volgens Joods gebruik dan de naam gegeven aan de pasgeborene. Na het Concilie vieren we op […]

Lectio

door Louise Leneman Iedere week vindt er in onze gebedsgroep een ‘Goddelijke Les’, een Lectio Divina, plaats. We kiezen daarvoor het evangelie van de dag. Eerst wordt de tekst in zijn geheel gelezen. Daarna leest ieder van ons een versregel of een woord waardoor hij of zij getroffen wordt. Bij de derde ronde geeft ieder dan […]

Incipit vita nova

door pastor Anton ten Klooster Een oude Italiaanse man vertelde eens over zijn grote liefde. Veertig jaar later kon hij die dag nog precies ophalen. En hij herinnerde zich ook wat hij die avond in zijn dagboek schreef: “Incipit vita nova” – hier begint nieuw leven, een citaat van dichter Dante. De ontmoeting met zijn […]

Dieren in onze parochie

DODAARS door Wim Verholt Na een tocht door bos en veld, zoek ik graag een plekje bij het water om wat te rusten. Langs of op en in het water is altijd wel iets te zien wat de moeite waard is. Maar het is jammer dat er nog maar zelden een waterstroom te vinden is, welke […]