Overweging voor alle dag, de Emmausgangers

4 mei jl. ging Jaap van Kranenburg, pastoraal werker voor in de Woord en Communieviering. Op verzoek van parochianen is zijn mooie overweging over de Emmausgangers hier opgenomen. Een overweging voor u of jou? Evangelie (Lucas 24,13-35) In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette […]