Drie Lezingen

Het Pastoraal team heeft besloten in alle vieringen drie lezingen te houden.

Eigenlijk hoorde het al zo, maar het werd niet consequent uitgevoerd. Nu gebeurt dat wel. Het team is ervan overtuigd dat het zal helpen om via deze lezingen nog meer inhoud mee te kunnen nemen tijdens de vieringen en daarmee de preken te verdiepen.

Nood : Vorig jaar spraken Han van Mourik Broekman en Elsje August de Meijer in hun interview tevens deze wens uit.