Familieberichten

In de Heer overleden

  • op donderdag 7 maart 2019

Manuel Leoncio – Mauel – Vicente
echtgenoot van H.J.M. Vicente – Jansen
op de leeftijd van 89 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 12 maart 2019 0m 13.30 uur in de R.K.-kerk O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof.
Voorganger: pastoor H. Scheve

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen

  • op vrijdag 8 maart 2019

Wilhelmus Johannes Norbertus Maria – Wim – Verholt
echtgenoot van Gerry Verholt
op de leeftijd van 84 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 14 maart 2019 om 10.30 uur in de R.K.-kerk O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof.
Voorganger: em.-diaken Th. ten Bruin

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen

Lees het interview met Wim uit 2014

Laat wat van je horen

*