Familieberichten

In de Heer overleden

  • op donderdag 7 maart 2019

Manuel Leoncio – Mauel – Vicente
echtgenoot van H.J.M. Vicente – Jansen
op de leeftijd van 89 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 12 maart 2019 0m 13.30 uur in de R.K.-kerk O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof.
Voorganger: pastoor H. Scheve

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen

  • op vrijdag 8 maart 2019

Wilhelmus Johannes Norbertus Maria – Wim – Verholt
echtgenoot van Gerry Verholt
op de leeftijd van 84 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 14 maart 2019 om 10.30 uur in de R.K.-kerk O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe met aansluitend de teraardebestelling op het naastgelegen kerkhof.
Voorganger: em.-diaken Th. ten Bruin

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen

Lees het interview met Wim uit 2014