Een gebed voor iedere vinger…

Vijf vinger gebed

Een gebed voor iedere vinger…

Het vijf vinger gebed van Paus Franciscus

1. De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een ‘zoete verplichting’.

2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die u onderwijzen en u een heilzame weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om aan anderen richting te kunnen geven. Gedenk hen altijd in uw gebeden.

3. De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben Gods leiding nodig.

4. De vierde vinger is de ringvinger. Het zal u verbazen dat dit de meest kwetsbare vinger is. Deze herinnert u te bidden voor de zwakken, de zieken en hen die gebukt gaan onder problemen. Zij hebben uw gebed nodig.

Bidden met de paus

Bidden met de paus

5. Ten slotte komt u bij uw kleinste vinger. Uw pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor de andere vier groepen hebt gebeden, zult u in staat zijn om uw eigen noden in het juiste perspectief te zien. En zo leert u op een goede manier voor uw eigen behoeften te bidden!

Uit “Bidden met uw Vijf Vingers en andere manieren om met God te praten”
Bron: Stichting Maryknoll