Gebed voor de pausreis naar Mexico

Paus Franciscus bezoekt Mexico 12-17 februari 2016

Paus Franciscus bezoekt Mexico 12-17 februari 2016

Paus Franciscus brengt van 12-17 februari een bezoek aan Mexico.
Ter intentie het volgende gebed voor een hoopvolle en vruchtbare reis.

O God, u die wilde dat uw enige Zoon werd geboren uit de Maagd
zodat Hij ons leven kon delen
en onze zonden en verdriet op zich kon nemen,
U heeft zichzelf tegenwoordig gesteld in ons midden
door Christus’ Lichaam, de Kerk.
Door haar roept u leiders voortdurend op
deze nabijheid en barmhartige liefde zichtbaar te maken.

Wij danken u voor het geschenk van Onze Heilige Vader, Paus Franciscus,
en we vragen U: geef hem, als hij Mexico bezoekt,
een goede gezondheid, een veilige reis,
en de krachtige leiding van uw Heilige Geest.

Mag hij tijdens zijn verblijf in Mexico
een gemeenschap aantreffen die verenigd is in liefde voor elkaar
een gemeenschap die verlangt om het Goede Nieuws te ontvangen.

Paus Franciscus vervulde zijn felbegeerde wens in stilte te bidden voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Na het vieren van de eerste mis van zijn pauselijke reis naar Mexico 13 februari, de paus maakte zijn weg naar de "Camarin" ( "kleine kamer") achter het hoofdaltaar van de basiliek gewijd aan Maria. De wonderbaarlijke mantel, die normaal wordt geconfronteerd met de gemeente, kan worden omgedraaid om een nauwere en meer privé moment van verering toe te staan. Het leggen van een boeket van gele rozen in de voorkant van het beeld, de paus ging in gebed stilte met gesloten ogen en gebogen hoofd. Na ongeveer 20 minuten, de paus stond op, legde zijn hand op de afbeelding en vertrok van de kleine kamer. bron : CNS News

Paus Franciscus vervulde zijn felbegeerde wens in stilte te bidden voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
Na het vieren van de eerste mis van zijn pauselijke reis naar Mexico 13 februari maakte de paus zijn weg naar de “Camarin” ( “kleine kamer”) achter het hoofdaltaar van de basiliek dat gewijd is aan Maria. 
Na het leggen van een boeket van gele rozen aan  de voorkant van het beeld ging de paus in gebed met gesloten ogen en gebogen hoofd. Na ongeveer 20 minuten stond de paus op, legde zijn hand op de afbeelding en vertrok van de kleine kamer.
bron : CNS News

Als de wereld getuige is van het leven van de Mexicanen,
mogen de mensen dan zien,
dat allochtone broeders en zusters geen grote last,
maar kostbare schatten zijn,
en mogen landsgrenzen geen plaatsen van strijd worden,
maar plaatsen van ontmoeting.

Wij vragen dit door Christus, onze Pelgrimerende Heer.

Amen

Bron: Kerk in Nood.