Gebeds- en Misintenties december 2014

biddenZondag 7 december
Jaargetijde Hein Huis in ’t Veld, Bijzondere intentie, Overl ouders Jansen – Gabriél, Gerrit Wolters, Johan Stoelinga, Marcel Magnée, Franciscus  Anthonius Maria Frans van Tongeren, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman

Zondag 14 december
Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen – Jansen, Hortanse Hemmelder, Martinus Johannes Jozef Breshamer, Johannes Anthonius Haarman

Zaterdag 20 december
Lev. en overl. fam.Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Overl. fam. Engelsman – ten Bokum, Jan de Baar, Gerrit Groot Koerkamp, Johannes Anthonius Haarman, Monique Jutte

Kerstavond 24 december 18.00 uur
Lev. en overl. fam. Hakvoort – Oosterwechel, Bennie Hakvoort, Overl. ouders Hiethaar – Wichers, Johannes Hendrikus Teunissen, Overl. ouders Jansen – Gabriél, Overl. ouders Assink – Fischer, Johannes Anthonius Haarman, Albertus Rutgers 

Kerstavond 24 december 22.00 uur
Lev. en overl. fam. Hakvoort – Oosterwechel, Bennie Hakvoort, Overl. ouders Hiethaar – Wichers, Johannes Hendrikus Teunissen, Overl. ouders Jansen – Gabriél, Overl. ouders Assink – Fischer, Johannes Anthonius Haarman, Monique Jutte, Albertus Rutgers

 1ste Kerstdag 25 december
Geert van der Linde, Hein Huis in ’t Veld, Lev. en overl. fam. Roelofs – Huisman, Overl. fam. Schiphorst – Brinkhof, Paula Haarman – ten Have, Gerard Brouwer, Johannes Anthonius Haarman, Albertus Rutgers, Monique Jutte.

Zondag 28 december
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Wilhelmus Anthonius Beulink, Pastor van ’t End, Johannes Anthonius Haarman

Oudejaarsavond 31 december
Jaargetijde Maria Elisabeth AnnaTheresia Vellinga- van Kessel, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Gerrit Groot Koerkamp namens de wijkvertegenwoordigers, Overl. ouders Bot – Beemster, Ceciel Bot, Johannes Anthonius Haarman

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.

Reacties

  1. M.van Koppen zegt

    Het “kerkgebeuren” geeft me steun en warmte!!