Gezellige brunch

Overhandiging Paaskaars 2014

Overhandiging Paaskaars 2014

Helaas regent het maar in de tent is het droog en is er voor iedereen koffie en thee met lekkere broodjes. Ook al is het nog vakantie, de opkomst is groots. De mensen zijn blij elkaar weer te ontmoeten.

De Paaskaars 2014

Na het vieren van de Heilige Mis en het patroonsfeest Maria Hemelvaart heet Willem Achtereekte, voorzitter van de Pastoraatsgroep de aanwezigen namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep van harte welkom.
Jaarlijks wordt er een vrijwilliger in het zonnetje gezet en ontvangt hij, zij of een echtpaar de paaskaars van het afgelopen kerkelijk jaar ‘2014’. Dit keer gaat de kaars naar Piet-Hein Cremers voor zijn verdiensten voor de Joppe Gemeenschap. Piet-Hein is lange tijd – voor de fusie – vice-voorzitter geweest van onze kerk en hij wordt hartelijk bedankt voor zijn verdiensten. De hoop is dat het Licht in huize Cremers lang mag schijnen. Piet-Hein en zijn vrouw Ida worden veel geluk en sterkte toegewenst. Proficiat Piet-Hein!

Jan Roes licht de financiën toe.

Jan Roes licht de financiën toe.

Financiën

Jan Roes, penningmeester licht vervolgens de financiën toe en voor detail informatie klik op:
STAAT van BATEN en LASTEN augustus 2015 (pdf)

Dankwoord van Piet-Hein Cremers:

DANK

Het is weer de verjaardag van onze kerk en geloofsgemeenschap te Joppe. Op zondag 16 augustus 2015 vieren we het Hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming. Em.-pastoor Leissink doet de mis. Het koor is terug van vakantie en zingt weer.

Piet-Hein CRemers

Piet-Hein Cremers ‘De kaars krijgt thuis een ereplaats.’

Na de mis is de inmiddels traditionele jaarlijkse brunch voor de parochianen. Gezellig elkaar weer te zien. Het is zo vertrouwd allemaal. Gezellig praten met de bekenden. Aan tafel zit ik met onder anderen Gemma van der Linde en Bertus Haarman. Voor de fusie van de parochie zaten we ook samen in het parochiebestuur van Joppe.

Zoals gebruikelijk heet Willem Achtereekte ons namens de locatieraad en de pastoraatsgroep welkom. Daarna wordt de paaskaars van het vorig jaar uitgereikt aan een vrijwilliger. Plotseling besef ik dat hij het over mij heeft en dat ik de paaskaars krijg. Na het fantastische afscheid dat de parochie mij al op 17 mei 2015 had bereid, ben ik erg verrast hierdoor. Verbouwereerd, denk ik.

De paaskaars herinnert me aan Pasen. Pasen is het centrum van ons geloof. Met Pasen vieren wij de verrijzenis. Zoals Paulus schreef aan de christenen van Korinthe: zonder verrijzenis is ons geloof onzin.
De kaars krijgt thuis een ereplaats.

Piet-Hein Cremers

Met zorg voor elkaar !

Met zorg voor elkaar !