Goede Week en Pasen 2019

Chrismamis

In de Goede Week en met Pasen zijn de vieringen op de volgende dagen

Woensdag 17 april 2019 – Chrismamis
Op de vooravond van Witte Donderdag wordt om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse Chrismamis opgedragen. Tijdens de Eucharistie voor heel het Aartsbisdom Utrecht worden de oliën gewijd. Vanuit deze ene Viering worden de oliën meegenomen naar de afzonderlijke parochies. Een van de oliën is o.a. voor de Ziekenzalving.

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag
Op Witte Donderdag om 19:00 uur  is er in de H. Johannes de Doperkerk te Zutphen een Eucharistie viering.
Voorgangers : pastoor H. Scheve en diaken Th. ten Bruin

Jezus valt …

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag zal in onze kerk om 15.00 uur traditie getrouw de Kruisweg plaatsvinden.
We herdenken dan in stilte en gebed het lijden en sterven van Jezus.
Voorganger : de heer W. Achtereekte

Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag
Tijdens de Familiegebedsviering in Joppe om 19.00 uur, bereiden we ons samen voor op het Hoogfeest van Pasen.
Het belooft een mooie viering te worden waar door het parochieel koor èn het kinderkoor samen gezongen wordt. Jong en oud zijn van harte welkom!
Voorganger : de heer W. Achtereekte

Tijdens de Parochiële Paaswake in Zutphen om 21.00 uur zal ook de paaskaars van Joppe worden gewijd.

Zondag 21 april – Pasen 
Om 10.00 uur is er de Hoogmis m.m.v. het Parochieel koor.
Voorganger : E. Wassink, em.-priester

De Heer is waarlijk opgestaan