Zalig Pasen

De locatieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten om de vieringen in onze mooie kerk mogelijk te maken.  Dat geldt niet alleen voor de liturgie in de Goede week en op 1e Paasdag, maar ook en zeker niet in de laatste plaats voor het schoonmaken, het aankleden van de kerk en het tuinonderhoud.

Wij wensen u een in alle opzichten Zalig Pasen!

Germaine Wijnands,
Voorzitter Pastoraatsgroep