Oktober is de maand van het Rozenkransgebed

Zou u ook de rozenkrans (weer) willen bidden? 
Dat kan! Kom gerust op dinsdagavond 22 oktober naar de kerk waar we samen het rozenhoedje bidden. We sluiten af met het zingen van een mooi Marialied.

De viering is om 19:00 uur.
Rozenkrans

Het Rozenkransgebed is eeuwenlang bewaard gebleven en het meest kenmerkende van het Rozenkransgebed is de herhaling. Het gebed met de herhalingen vindt men ook bij andere godsdiensten. Het is als met de ademhaling zonder we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons om de RUST te vinden te midden van het lawaai van alledag en om ons te bezinnen op de geloofsgeheimen.

We bidden het rozenhoedje, een verkorte versie van het volledige rozenkransgebed. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen.
De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

Wij bidden dinsdagavond 22 oktober om 19:00 uur de Glorievolle Geheimen. Deze zijn: 
1. Jezus wordt door zijn Vader uit de doop opgewekt
2. Jezus wordt naar de hemel opgenomen
3. Jezus zendt de heilige Geest over Maria en de apostelen
4. Maria wordt met lichaam en ziel ten hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde

 

En vergeet niet dat de kern van de zending van de kerk is : het gebed.”

Paus Franciscus

Speak Your Mind

*