Afscheid van pastor Jan Leisink op 28 april

em.-pastoor Jan Leisink met een prachtige overweging over het behoud van de Aarde en het ware Licht dat iedere mens verlicht ! De aardbol brandde volop. December 2018

Na zich meer dan 15 jaar als emeritus-voorganger te hebben ingezet,
neemt pastor Jan Leisink afscheid als voorganger in onze parochie.

In onze geloofsgemeenschap Joppe zagen we pastor Jan Leisink vaak voorgaan in vele vieringen. Met grote dankbaarheid kijken wij hierop terug.

In de Eucharistieviering op zondag 28 april 2019 om 10.00 uur
in de H. Willibrordkerk, Zomerweg 19 te Drempt staan we stil bij dit het afscheid van pastor Jan leisink.

Na de viering is er gelegenheid om pastor Jan Leisink persoonlijk te ontmoeten.

U bent van harte uitgenodigd de viering en de receptie bij te wonen.

pastoraal team en bestuur
parochie HH. Twaalf Apostelen