Gevraagd, hulp voor koffie schenken op zondagochtend

’s Zondags na de viering bent u allen van harte welkom in de pastorie om daar samen nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor, dat de koffie klaar staat en dit gaat zo al lange tijd prima en in goede harmonie. Ieder zondag is een […]

Oog, oor en hart van de parochie

Wie heeft interesse om deel te nemen aan de pastoraatsgroep? Vanaf april 2007 hebben wij in onze geloofsgemeenschap een actieve en enthousiaste pastoraatsgroep bestaande uit 5 leden. Na een termijn van 4 jaar kunnen de leden volgens een rooster van aftreden terugtreden uit de pastoraatsgroep. In het voorjaar van 2012 is dit nu ook het geval. […]

Vacature uitvaartgroep

Al sinds jaar en dag bestaat de uitvaartgroep in Joppe uit de heren De Winter en Pouw. Zij hebben aangegeven, gezien leeftijd en gezondheid, hun taak over te willen dragen. Wie heeft interesse in deze vrijwilligerstaak die voornamelijk bestaat uit het assisteren van de voorganger bij de uitvaarten vanuit Joppe? Meer informatie kunt u via […]

Vacatures

Samen vormen wij de geloofsgemeenschap Joppe. Echter door vertrek en wisseling van de wacht ontstaan er  vacatures, die we graag opgevuld willen zien. Het gaat om de volgende vacatures :   medewerker pastoraatsgroep   misdienaar   coördinator misdienaars    medewerker achterwacht  Vacature pastoraatsgroep Vanaf april 2007 hebben wij in onze geloofsgemeenschap een actieve en enthousiaste pastoraatsgroep bestaande uit 5 leden. Na een […]