Vasten

Vandaag 1 maart, Aswoensdag is de eerste vastendag.

Wanneer vasten wij?
De vasten duurt 40 dagen. Aswoensdag is de eerste vastendag van de vastenperiode. Op deze dag halen gelovigen hun askruisje in de kerk. Een andere belangrijke dag binnen de vastentijd is Goede Vrijdag. Op deze dag zwijgen de kerkklokken, is het tabernakel* leeg en staat men stil bij Jezus’ lijden en sterven.
Voordat katholieken beginnen met vasten, viert een aantal van hen eerst carnaval.
*Een tabernakel is een rijk versierde, brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, waarin het Heilig Sacrament (de Hosties) bewaard wordt.

Waarom vasten wij?
Katholieken vasten 40 dagen, omdat deze periode dezelfde is die Jezus doorbracht in de woestijn. Door te vasten hebben zij meer tijd om de Heer te ontmoeten, bijbel te lezen, zich te bezinnen (bidden), anderen nabij te zijn en zich zo voor te bereiden op Pasen.
Het vasten gaat terug op oudtestamentische tijden maar ook op het Nieuwe Testament. Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de kruisdood van Jezus in ere te houden.

Hoe vast je?
Tijdens het vasten eet je minder en ook eet je bepaalde spijzen niet. Tevens kun jij je onthouden van luxe dingen om zo ook meer compassie te krijgen met arme mensen. Het geld dat je overhoudt, schenk je bijvoorbeeld aan de vastenactie. Het wordt aan de persoon zelf overgelaten hoe je vast. Dat betekent dat zaken zoals geen vlees eten, minder of niet snoepen, geen alcohol gebruiken, het geven van een gift wel worden aangeraden, maar niet verplicht worden gesteld.

Veertigdagentijd
Feesten zijn belangrijk binnen het katholicisme. Maar naast momenten van een feest vieren zijn er ook momenten van vasten. Deze zijn minder duidelijk aanwezig dan de momenten van een feest vieren. Dat heeft meerdere oorzaken. Een daarvan is dat Jezus zei dat Hij vond dat je geen aandacht moest vestigen op je vastenpraktijk. In de bijbel lees je dat het niet de bedoeling is het aan iedereen te laten zien dat je vast. Als je vast moet je dit in het verborgene doen en alleen voor God.

U wordt een goed Vasten toegewenst.