Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Wij bereiden ons voor op het feest van de geboorte van Christus.

De locatieraad en de pastoraatgroep wensen u een
Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Op 13 januari hopen wij onze nieuwjaarswensen persoonlijk aan elkaar over te brengen.
U wordt van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in de Joppeschool, aansluitend aan de H. Eucharistieviering. Dit in verband met de schade na de brand in het Bosrestaurant.