Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei werd in de Joppekerk de gezamenlijke Ziekenzalving gevierd.

Pastoor Scheve ging voor in de gezongen Eucharistieviering, waarin 10 mensen het Sacrament ontvingen.

We hopen, dat het hen zowel lichamelijk als geestelijk goed zal doen.

Werkgroep Ziekenzalving.