Gezamenlijke Ziekenzalving op 4 april

Een gelukkig gevoel

Ziekenzalving te Lochem

Op donderdag 4 april sprak pastoor Scheve in zijn welkomstwoord over een heel gelukkig gevoel, omdat het is gelukt dit belangrijke sacrament met zovelen samen te ontvangen en daardoor de liefde van God te delen.

Het was een zeer waardige eucharistieviering met daarin opgenomen de ziekenzalving, waarbij de pastoor de nadruk legde op het reinigen van de ziel, wat heel passend is in de vastentijd naar het Paasfeest. Dit geeft een gelukkig (in kerkelijke bewoording een Zalig) gevoel. Dat het voor ons allen zo moge zijn.

Na de viering was er koffie met heerlijke lekkernijen en werd aan iedereen een roos uitgereikt.

Dank aan de geloofsgemeenschap Lochem voor de perfecte organisatie van deze eerste gezamenlijke ziekenzalving van ons cluster Quintus.

Bertus Haarman