Het Koor feestelijk in het zonnetje gezet

Op een zonnige zondagmorgen,  10 november 2019 ging pastoor Scheve voor in een mooi gezongen H. Mis. Speciale aandacht ging naar het jubilerende dames- en herenkoor, ons parochieel koor, dat 40 jaar geleden is ontstaan toen pastoor Sloot het 40-jarig priesterjubileum vierde. Om dit feest extra luister bij te zetten, had het koor de ‘Messa […]

16e Meditatie op het Evangelie door pater Auping

Tijdens het bezoek van pater John Auping SJ uit Mexico – opgegroeid in Joppe – in september 2018 aan onze geloofsgemeenschap om met ons het 150-jarig jubileumfeest te vieren is het idee geboren contact met elkaar te houden. Het voornemen van pater Auping is om ons periodiek, zo eens in de drie weken, een overweging […]

Koffie-ochtend 13 november

Op woensdag 13 november is de volgende koffie-ochtend in de pastorie. Als spreker hebben we de heer Daan Bargerbos, dominee te Gorssel uitgenodigd. Weet U nu echt duidelijk wat het Protestantisme inhoudt? Wat in grote lijnen de verschillen zijn met het Katholicisme? Hoe gaat het met de kerk hier in Gorssel? Dominee Bargerbos zal ons […]

Vervolg brainstormavond op 21 november

Op 26 september jl. heeft de pastoraatsgroep met een aantal betrokken parochianen van gedachten gewisseld over wanneer er op zondag geen voorganger is, er toch samen uiting kan worden gegeven aan het geloof. Om de vele ideeën verder uit te werken, is er op 21 november een nieuwe bijeenkomst gepland in de pastorie. U bent van […]

Aanmelden Eerste Heilige Communie 2020

De Eerste Heilige Communieviering voor de kinderen uit onze geloofsgemeenschap staat gepland op 17 mei 2020. Samen met de kinderen uit de geloofsgemeenschappen Lochem, Vorden, Brummen en Zutphen zullen zij zich voorbereiden op dit mooie feest. U kunt uw kinderen aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.12apostelen.nl. U kunt dit formulier ook opvragen bij […]

40 jarig bestaan Parochiële koor

Zingen is dubbel bidden. citaat H. Augustinus Op zondag 10 november d.v. viert het Parochiële koor van Joppe haar 40-jarig bestaan. Dat wordt uitgebreid gevierd met het aanleren van een nieuwe mis en een nieuw motet. Tijdens de feestelijke Eucharistieviering die om 10.00u begint zal pastoor H. Scheve voorgaan. Naast liederen als “De dag gaat […]

Allerzielen 2019

Allerzielen is de dag waarop alle zielen van gestorvenen in de kerk worden herdacht en waarvoor wordt gebeden. Ook in Joppe is voor de overledenen gezongen en gebeden. De namen van de overledenen werden genoemd en voor ieder werd een kaars aangestoken. Twee kaarsen werden extra aangestoken voor mensen die overleden zijn en waarvan we […]

Lichtjesregen

Als alles duister is, ontsteek dan een licht Op vrijdagavond 15 november 2019 staan op Ons Plein in Harfsen honderden lichtjes klaar om aangestoken te worden. Door een lichtje aan te steken kunt u iemand gedenken die u lief is, iemand ondersteunen om wie u bezorgd bent. U kunt een kaarsje aansteken als teken van […]

Memorial Event op 10 november

Helpen bij verlies en verdriet door Manu Keirse Op zondag 10 november om 14:30 uur is er in de H. Josephkerk in Lochem een Memorial Event. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt klinisch psycholoog Manu Keirse, emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven, een lezing rond het thema ‘Helpen bij verlies en verdriet’.  […]

Met Allerzielen wordt op 2 november de overledenen herdacht

In onze geloofsgemeenschap is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledenen naar de viering om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te […]