Ontmoet Wim

“Er zijn voor een ander, luisteren en los problemen met een ander op” is een wijze les die Wim ons wil meegeven. Wim, helaas geveld door de ziekte van Parkison heeft altijd iets voor mens en de natuur willen doen. Met dat doel voor ogen was Wim in veel functies dienstbaar aan de gemeenschap. De […]

Ontmoet Hannie

Met mensen omgaan kwam in de winkel echt tot zijn recht. Ze houdt veel van bloemen én mensen en beiden hebben een belangrijke rol gespeeld in haar leven en hebben haar mede ook gevormd. Ze was jaren bloemist in Epse en ze is een bloemenvrouw in hart en nieren, die het avontuur niet schuwde. Ze […]

Ontmoet Wim

De doop van onze twee dochters door pastoor Sloot was zo prachtig een van de vele hoogte punten uit het leven van Wim ten Velde. Wim, een sportieve man en al meer dan 40 jaar getrouwd met zijn Marijke, kent helaas ook diepte punten in het leven. De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela brengt een […]

Juni Heilig-Hartmaand

De maand juni staat in het teken van het Heilig Hart van Jezus. Onderstaande tekst is ter inleiding en bij genoemde bronnen vindt u meer informatie. Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de liefde van Jezus Christus tot God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de […]

Overweging voor alle dag, de Emmausgangers

4 mei jl. ging Jaap van Kranenburg, pastoraal werker voor in de Woord en Communieviering. Op verzoek van parochianen is zijn mooie overweging over de Emmausgangers hier opgenomen. Een overweging voor u of jou? Evangelie (Lucas 24,13-35) In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette […]

Beloken Pasen 27 april

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Sluitdag ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op […]

Ontmoet Riekie

Alles hoeft niet met geld betaald te worden als je iets voor de ander doet. Een gewone zin met zoveel diepte als u leest dat Riekie een nier heeft afgestaan aan een van haar broers. Helaas is hij overleden maar hij heeft toch 7 mooie jaren gehad. De ziel van onze kerk wordt gevormd door […]

Ontmoet Greet en Rinus

We zijn kien met elkaar! – zegt Rinus en kijkt zijn vrouw Greet lief aan, die hem bij de arm pakt. Ze lachen er samen om. Gesterkt door hun sterke geloof en hun wederzijdse liefde en zorg voor elkaar staan Rinus en Greet zij aan zij. Met dankbaarheid blikken ze terug op hun pad dat […]

Ontmoet Mieke

De weg van mijn kinderen vormde mijn ontwikkeling in het katholieke geloof.– Mieke Geurtsen Een ontmoeting met een warme vrouw, die opgroeide in een hervormd gezin en groeide in haar geloof door haar actieve houding. Ze vertelt over haar leven en dankbare ervaringen. De ziel van onze kerk wordt gevormd door mooie en bijzondere mensen, […]

Kerst-Interview met paus Franciscus

‘Wees nooit bang voor tederheid’ In een exclusieve interview spreekt paus Franciscus over Kerstmis, over de honger in de wereld, het lijden van kinderen, de hervorming van de Romeinse curie, vrouwelijke kardinalen, het Instituut voor Religieuze Werken (IOR) en het komende bezoek aan het Heilig Land. Het interview is vertaald door Roderick Vonhögen, mediapriester. De originele […]