Pasen 2017

Paaskaars 2017

Op Paaszondag 16 april 2017 brandde de Paaskaars al bij het begin van de viering. Ze was gewijd in de Paaswake in Lochem en ze werd nog voorzien van de vijf nagels door Jaap van Kranenberg, pastoraal werker. De Paaskaars werd welkom geheten, door de kerkgangers en de voorganger die er een zegen en een wens over uitsprak. Daarna werd de Paaskaars besprenkeld met het in de nacht ervoor  in Lochem gewijde water en bewierookt.

Paaswake
De Paaskaars is reeds ontstoken in een gezamenlijke Paaswake viering te Lochem door pastor F. Zandbelt. Een afvaardiging van de pastoraatsgroep, Germaine van der Lande en Bertus Haarman hebben de paaskaars vanuit Lochem weer meegenomen naar Joppe.

Jaap van Kranenburg

Paaszondag
Het koor zong weer prachtig en hoewel er meestal weinig of geen Latijns wordt gezongen in een Woord- en Communieviering, werd er voor de paasviering een uitzondering gemaakt. Kyrie, Gloria, Credo, Pater Noster, het was er allemaal.

Met de overweging nam de voorganger ons mee, mét Maria Magdalena naar het graf, waar de donkerte langzaam naar ochtendgloren ging en ook de donkerte in het hart van Maria én van onszelf plaats maakt voor het Licht.

Wim Noordman, laat het kooltje smeulen voor het branden van de wierook

Overleg met de dirigent, Piet Klein Rouweler

Overleg met de lector, Wim ten Velde

Na de overweging was er de Hernieuwde Doopbelofte, elk jaar een prachtig moment, en nu gelukkig ook op de paasochtend, want velen waren niet naar de Paaswake geweest.

Geen Paaswake, geen Eucharistie op de paasochtend, maar gelukkig toch een prachtige viering waardoor het voor iedereen echt Pasen werd in de mooi versierde kerk. Het was fijn het samen te mogen vieren.

Na de viering schudde Jaap van Kranenburg, voor wie het wilde de mensen de hand om een ieder een Zalig Pasen te wensen. Vervolgens was het een gezellig samenzijn in een schraal zonnetje voor de kerk.

De paaskaars

De paaskaars is in de viering van de Paaswake voor het eerst ontstoken en symboliseert het licht van de verrezen Christus. De kaars is versierd met de Griekse letters alfa en omega en met het jaartal 2017.

De vijf wierookkorrels (paasnagels) zijn door Jaap van Kranenburg in de kaars gedrukt, die de vijf wonden van Christus aan het kruis symboliseren. De paaskaars symboliseert daarmee het licht van Christus, die volgens de christelijke traditie het duister, het kwaad heeft overwonnen.

Mies van Schooten

Doortje Jansen

De paaskaars brandt verder in alle vieringen van de paastijd tot en met Pinksteren. Na het Pinksterfeest wordt de paaskaars op waardige wijze bewaard. Bij het doopsel worden de doopkaarsen ontstoken aan de paaskaars. Ook bij een Vormsel brandt de paaskaars omdat hieraan de vormselkaarsen worden ontstoken. Bij een uitvaart wordt de paaskaars bij de
lijkbaar geplaatst als teken dat men het Pasen viert van de overledenen. De paaskaars brandt ook op Allerzielen (2 november) omdat dan de vieringen zijn gelijk bij een uitvaart.

Alles en Iedereen heeft z’n Waarde, ook wat niet zichtbaar is.
Zalig Pasen!