Poetsen

Er wordt hard gewerkt in de kerk en het wordt mooi.

Onderdelen van de Godslamp

De muren zijn hersteld en weer van een kleurtje voorzien. De kroonluchters zijn door Wim Noordman gereinigd en bij de kruiswegstaties heeft Wim het plastic verwijderd en de staties ontdaan van stof en ze zijn opgepoetst. Het rooster van de verwarming is weer teruggeplaatst. En samen met Lies heeft hij het priesterkoor voor de viering van afgelopen zondag weer schoongemaakt. Hein Klunder heeft alles weer gereedgemaakt voor de viering. Bij het tabernakel hing weer het gordijntje en de kaarsen branden. Willem Achtereekte ging voor en Harry van Bruinessen speelde op het orgel. Fijn om zo samen te mogen vieren.

Godslamp
Thuis wordt er ook gepoetst. Zo is de zilveren Godslamp geheel uit elkaar gehaald om gepoetst te worden door Hein Klunder. Het bestaat uit 48 stukjes en op elk los stukje staat een keurteken. Verder staat er ingeschreven: Fecit J. v. Roosmalen & Zn Ultrajecti , s.p.m. Ati Braakman d.m.d. Bernardina Kleinheerenbrink 1908.

Dank
Dank gaat uit naar allen die op welke wijze dan ook helpen om onze kerk een kerk te laten zijn.