Zalig Pasen 2018

Zalig Pasen voor Allen

De locatieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten om de vieringen in onze mooie kerk mogelijk te maken.  Dat geldt niet alleen voor de liturgie in de Goede week op Goede Vrijdag en op 1e Paasdag, maar ook en zeker niet in de laatste plaats voor het schoonmaken, het aankleden van de kerk, het secretariaat, de koffiegroep en het tuinonderhoud.

Wij wensen u een in alle opzichten Zalig Pasen!

Elsje August de Meijer
Voorzitter Locatieraad

Germaine Wijnands,
Voorzitter Pastoraatsgroep