De Brunch 18 augustus

Alle zegen komt van boven.

Puck Vork ontvangt de paaskaars

Op zondag 18 augustus togen we na een mooi gezongen H. Mis met pastoor Scheve onder de paraplu naar de tent in de pastorietuin voor onze jaarlijkse brunch voor de geloofsgemeenschap en haar vrijwilligers. Dankzij de inspanning van de locatieraad en in het bijzonder van Will Kruger voor het regelen van tent en catering, bijgestaan door Bertus en Willemien Haarman voor de banken en tafels zaten we hoog en droog en omdat we met velen waren, gezellig bij elkaar.  Nadat iedereen voorzien was van een natje en droogje heette Germaine alle aanwezigen welkom.

Een jaar geleden

15 augustus 2018 Wijding Maria in het kerkportaal

“Een jaar en drie dagen geleden vierden we in ons lustrumjaar het feest van O.L.V. Tenhemelopneming op 15 augustus. Het was een mooie zomeravond. Voor de H. Mis zegende pastoor Scheve het bronsplastiek van Pieter Snijders, dat prijkt in het voorportaal, een ode aan Maria, eigentijds vormgegeven. Na de Eucharistieviering presenteerde het bestuur van de stichting Vrienden van de Joppekerk het boek van Froukje Holtrop over 150 jaar geschiedenis van onze kerk, de oprichter en de geloofsgemeenschap. Een geschiedenis waar we in dankbaarheid op terugkijken.

Geschiedenis en toekomst. Twee markante ijkpunten voor onze geloofsgemeenschap. Heel graag wil ik het laatste, de toekomst, nog onder uw aandacht brengen. Op 16 mei jl. hield Herman Agterhoek in onze kerk een boeiend verhaal over onze katholieke wortels en over onze toekomst. Een toekomst in een sterk veranderende tijd waarin geloofsbeleving niet meer zo vanzelfsprekend is. Waarin wij uit onze comfortzone moeten komen om samen na te denken over hoe wij ons geloof levend kunnen houden, over hoe wij samen kunnen vieren ook wanneer er weinig of geen voorgangers meer zijn. Het zou jammer zijn om de inspirerende woorden van Herman Agterhoek te laten verzanden. Namens de pastoraatsgroep nodig ik dan ook van harte uit op onze evaluatieavond op 26 september a.s. waar op wij met elkaar willen brainstormen en plannen maken.

Nu we hier bij elkaar zijn, wil ik de voltallig aanwezige locatieraad aan u voorstellen. Elsje August de Meijer voorzitter, Will Kruger secretaris, Jan Roes – nog steeds – onze penningmeester en Ton Demmers verantwoordelijk voor de gebouwen. Van de pastoraatsgroep zijn Anne Wijffels, Bertus Haarman en ik zelf aanwezig. Zo dadelijk zal Elsje nog spreken en zal Jan Roes een kort financieel verslag doen.

De Paaskaars

Anne en Germaine

Traditiegetrouw rijkt de pastoraatsgroep op deze brunch ook de paaskaars van 2018 uit aan een vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor onze geloofsgemeenschap. Dit jaar willen wij deze kaars graag geven aan iemand die niet alleen eens in de twee weken ons secretariaat ondersteunt, maar daarnaast ook samen met Janny Engelsman koffieochtenden voor ouderen organiseert, waarbij gezocht wordt naar interessante onderwerpen en/of sprekers. Zeer de moeite waard kan ik u verzekeren. Ook zien we haar regelmatig bij het koffieschenken na een viering in de pastorie. Ja, Puck we hebben het over jou en wij bieden jou deze kaars als symbool van onze dank van harte aan. Uit je interview met Gemma weten we dat je het heel erg belangrijk vindt om na een viering in de kerk je gevoel om te zetten in iets praktisch, waardoor je ook iets aan onze gemeenschap terug kunt geven. Wij hopen dat je samen met Bernard nog vele uurtjes mag delen in het licht van deze paaskaars.

Bedankje van Puck

Natuurlijk is het een heel grote eer om de paarskaars te mogen ontvangen. Alleen het overvalt je en ik dacht direct waarom voor mij? Iedereen hier aanwezig verdient het ! Ik vind het wel een leuk gebaar, dat er jaarlijks een vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet, maar dan is het iemand anders. Ik voel me super vereerd, hartelijk dank voor deze mooie attentie.
Misschien vindt u het ook leuk om naar de 2 maandelijkse koffieochtend te komen. De eerstvolgende keer is op woensdag 11 september en dan is het onderwerp : de Islam. Kom eens kijken, we beginnen om 10.00 uur.

Elsje August de Meijer, voorzitter Lokatieraad

Elsje

“Dierbare medegelovigen van de Geloofsgemeenschap Joppe, Dat wij met zovelen hier in deze tent, terwijl het buiten regent, zo gezellig bijeen zijn hebben wij aan het vele vrijwilligerswerk te danken,  waarin onze Geloofsgemeenschap zo sterk is; de tent is opgezet door de secretaris van de Lokatieraad Will Krieger en haar echtgenoot en naar verluid ook twee kleinzonen, sterke mannen dus.
Onze Geloofsgemeenschap bestaat zeker voor de helft, wat zeg ik, voor meer dan de helft uit vrijwilligers, anders konden wij niet zo goed functioneren. Maar sommige vrijwilligers willen na 10 jaar of langer wel eens afgelost worden. Zo zoeken wij voor onze onvolprezen penningmeester Jan Roes een opvolger en ook voor de zeker niet minder onvolprezen Kerkhof- en Tuinbeheerder Henk Brandjes een of twee vrijwilligers als opvolgers, want de functie van Henk Brandjes kan gesplitst worden. Wie o wie biedt zich aan. Gaarne een telefoontje (ook voor inlichtingen) naar mij telefoonnummer 0575-431401 of naar een ander bestuurslid of het secretaraat.