Geloof in tijden van kerksluiting

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, “De kerk gaat dicht.” Deze mededeling zal de komende jaren steeds vaker klinken binnen diverse parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Maar ook in de andere bisdommen en in de Protestantse Kerk in Nederland moeten kerkgebouwen hun deuren sluiten. “De kerk gaat dicht.” Een zin van slechts vier […]

Vastenbrief 2013 Nederlandse Bisschoppen

Pasen in het Jaar van het Geloof Pasen Pasen valt vroeg in dit jaar. Maar in het Jaar van het Geloof staat Pasen in het midden. De viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus valt letterlijk in het midden van het Jaar van het Geloof. Dat Jaar loopt van oktober […]

Vieren met Mgr. Eijk

Zondag 16 december 2012, de 3de Zondag van de Advent mochten we kardinaal Eijk welkom heten in Joppe om samen met hem de Heilige Mis te vieren. Het was een mooie viering waarin we samen hebben kunnen bidden en zingen. We lazen uit het evangelie Lucas 3,10-18 waarin Johannes de Doper de blijde boodschap verkondigde […]

Bisschoppelijke Adventsactie

door Leon Everts, diaken Beste Parochianen, De Bisschoppelijke Adventsactie zal op de eerste zondag van december starten (2 december 2012). Hieraan zal in heel de parochie, inclusief de scholen en andere instellingen, uitgebreid aandacht worden gegeven. Het kernteam van de Bisschoppelijke Adventsactie heeft wederom gekozen voor 10 projecten. Een van deze tien is het Cubaproject […]

Jaar van het Geloof

Het door paus Benedictus XVI uitgeroepen Jaar van het Geloof wordt gevierd van 11 oktober 2012 (de vijftigste verjaardag van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie) tot en met 24 november 2013 (het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). Dit jaar staat ook in het teken van 20 jaar Catechismus. Paus Johannes XXIII […]

Springprocessie in Echternach

Sinds jaar en dag wordt op de dinsdag na Pinksteren de beroemde ‘springprocessie’ gehouden in Echternach. In deze Luxemburgse plaats ligt de Heilige Willibrord begraven, de grondlegger van het Christelijk geloof in Nederland. Al in de vijftiende eeuw wordt gerefereerd aan de processie als een reeds lang bestaande traditie. De deelnemers deden daarbij steeds drie […]

Pastorale brief over de Eucharistie

Bij gelegenheid van de Veertigdagentijd Vanwege de Veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een uitgebreide pastorale brief geschreven, getiteld ‘Leven met Christus. Pastorale brief over de Eucharistie’. De pastorale brief vloeit voort uit de in februari 2011 gepubliceerde beleidsnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ en “nodigt ons allen uit tot reflectie en […]

Jongerenprogramma Stille Omgang

Ga mee een avondje stappen in Amsterdam, ga mee naar de Stille Omgang! De Stille Omgang is een jaarlijkse, nachtelijke stille tocht, waarbij het wonder van de Eucharistie van 1345 wordt herdacht. De Stille Omgang vindt plaats op zaterdag 17 maart. Tussen 20.00 en 1.30 is er in de prachtige St. Nicolaaskerk aan de Prins […]

Mgr. Eijk kardinaal

Het Aartsbisdom Utrecht heeft met vreugde en dankbaarheid kennis genomen van de bekendmaking in Rome dat Paus Benedictus XVI tijdens het consistorie van 18 en 19 februari 2012 aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk tot kardinaal zal creëren. Klik hier voor het volledige bericht.

Voorleesbrief R.K. bisschoppen van Nederland voor de gelovigen

De Nederlandse bisschoppen hebben een gezamenlijke brief geschreven. De brief wordt per bisdom verzonden aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers met het verzoek om in het weekeinde van 17 en 18 december 2011 voor te lezen tijdens de vieringen, en eventueel ook op andere wijze te publiceren in de parochie. De brief van de bisschoppen […]