Ziekenzalving 11 juni

Dit jaar zal pastoor Hogenelst op woensdag 11 juni aan hen die dat willen het Sacrament van de Ziekenzalving toe dienen. Volgende jaren zal dit door meerdere geloofsgemeenschappen gezamenlijk worden georganiseerd. Dit jaar helaas dus voor het laatst door onze eigen geloofsgemeenschap Joppe. Krijgt u geen persoonlijk bericht en wilt u zich toch aanmelden, dan verzoeken […]

Ziekenzalving

Zoals u weet hebben we een aantal jaren de gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd op de woensdag na Pinksteren. Helaas hebben wij moeten constateren dat vorig jaar de belangstelling hiervoor gering was. Daarom hebben we besloten dit jaar de ziekenzalving over te slaan. Wij hopen dan dat er volgend jaar  weer genoeg aanmeldingen zullen zijn voor deze […]

Gezamenlijke Ziekenzalving 30 mei 2012

Dierbare Medegelovigen, Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving -het Sacrament der Zieken- te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is. Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op woensdag 30 mei a.s. om 10.00 uur in […]

Ziekenzalving

door pastor A. ten Klooster Dierbare Medegelovigen, Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving – het Sacrament der Zieken – te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is. Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op 15 […]

Maandelijkse mededelingen van de Pastoraatsgroep

Wijding van de HH. Oliën In de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn zal op woensdag 31 maart 2010 om 19.00 uur de wijding van de HH. Oliën plaatsvinden door Aartsbisschop Eijk. Deze Oliën zijn voor doop; voor de zieken; voor de wijdelingen tot bisschop, priester of diaken en voor het Vormsel. Een kleine […]

Ouderenviering

Tijdens de speciale ouderenviering op woensag na Pinksteren, 26 mei, zal pastoor Hogenelst weer de Ziekenzalving toedienen aan diegenen die dat wensen. Als u het Sacrament van de Zieken wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven bij het secretariaat. Ook als u geen vervoer heeft kunt zich daar melden. Tel.: 0575-494221. Parochianen van 80 jaar en […]