Afscheid lid pastoraatsgroep

Vanaf de start van de Pastoraatsgroep in april 2007 is Greet van Tongeren lid geweest van de Pastoraatsgroep. Met hart en ziel heeft zij zich ingezet voor onze geloofsgemeenschap en zich met name gericht op de contacten met het koor en de organisatie van de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel. Greet gaf aan […]

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Na een mooie viering met prachtige zang en volle kerk waarin F. Zandbelt, em.-pastoor voorging, gingen we samen naar het Bosrestaurant om elkaar te ontmoeten en om samen het nieuwe jaar in te luiden.  We stonden samen even stil bij de parochianen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep noemde een […]

Nieuwjaarsbijeenkomst van het Parochieel koor

Het feestcomité van het koor had op 5 januari 2013 een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor haar leden en hun partners. Dit vond plaats in de Brink in Gorssel, zodat het ook nog een oecumenisch tintje had.  Na een drukke periode en het instuderen van een nieuwe mis was het spannend om deze te gaan uitvoeren tijdens […]

Koffie-ochtend 16 januari

Op woensdag 16 januari 2013 is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. We gaan kijken naar een film over het leven van Hildegard von Bingen. Een erg bijzondere vrouw. Zij was een Duitse, Benedictijnse abdis en actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziek, poëzie, plantkunde en linguïtiek. Zij werd […]

13 januari Nieuwjaarsreceptie

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 13 januari. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. U bent van harte uitgenodigd, Locatieraad & Pastoraatsgroep

Mis- en Gebedsintenties januari 2013

Zondag 6 jan. 2013 Hein Huis in het Veld Jan de Baar Josephina Johanna Maria Jansen – Gabriël Albertus Rutgers Pastor van t End Jaargetijde Jan Haarman Lev. en overl. fam. Nijenhuis – Streppel Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp Johannes Michel Anthonius van den Berg Berendina Theodora Theresia Eekelder – Brinkhof Franciscus Johannes Peters Sengers Lambertus […]

Oudejaarsdag, 19.00 uur H. Mis en Te Deum

Op 31 december 2012, op de laatste dag van het jaar is er om 19.00 uur een Heilige Mis. Pastoor Hogenelst zal hierin voorgaan en het koor zingt onder andere het lied ‘Te Deum’ .  U bent van harte welkom om samen het jaar 2012 ‘te sluiten’ en 2013 ‘welkom te heten’. Zalig Nieuwjaar!  Te […]

Familiebericht december 2012

Op zondag 9 december jl. is in Utrecht gedoopt de heer R. Hesselink. Tevens mocht hij ontvangen de H. Communie en het H. Vormsel. Wij feliciteren u van harte en bidden om Gods zegen voor u en uw gezin.

Vieren met Mgr. Eijk

Zondag 16 december 2012, de 3de Zondag van de Advent mochten we kardinaal Eijk welkom heten in Joppe om samen met hem de Heilige Mis te vieren. Het was een mooie viering waarin we samen hebben kunnen bidden en zingen. We lazen uit het evangelie Lucas 3,10-18 waarin Johannes de Doper de blijde boodschap verkondigde […]

16 december: Vieren met Mgr. Eijk

31 oktober 2011 hebben wij in Joppe samen met aartsbisschop Willem Eijk de Heilige Eucharistie mogen vieren. In februari 2012 namen wij met vreugde en dankbaarheid kennis van de creatie van mgr. Eijk tot kardinaal. Wij hebben de eer en het genoegen u te kunnen meedelen dat Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk op zondag 16 december 2012 […]