Nieuwjaarsreceptie 2019

Traditioneel heeft de geloofsgemeenschap vanmorgen haar Nieuwjaarsreceptie gehouden om elkaar persoonlijk een Zalig Nieuwjaar te wensen, terug te blikken op ons jubileumjaar en vooruit te kijken. Na de gezongen Eucharistieviering waarin pastoor Harry Scheve ons voorging, gingen velen naar de Joppeschool waar de koffie en thee met lekkers al klaar stond, voorbereid door de Ton van Til en zijn mensen van het Bosrestaurant.

De sprekers waren Germaine Wijnands en Elsje August de Meijer.
Hieronder is opgenomen de tekst van Germaine.

Germaine Wijnands, Pastoraatsgroep

Lieve mensen,

In de school.

Gisteren leek het of hier een les over de Sahara was gegeven of de zandbak omgekeerd, maar dank zij fijne hulp werd de hal getransformeerd in ons clublokaal. Welkom op de Joppeschool!  Ik hoop dat u allemaal uw plaatsje heeft gevonden, bent voorzien van drank en spijs, ik vraag even uw aandacht: de les gaat beginnen!

Maar waar zal ik beginnen….. Er is zoveel moois, zoveel positiefs om op terug te kijken.

Elsje August de Meijer, Locatieraad ‘Zij kijkt met dankbaarheid terug op het Jubileumjaar!’

Een jaar geleden startten we officieus ons lustrumjaar met een nieuwjaarsviering waarin Mgr. Woorts voorging. We wensten elkaar een Zalig Nieuwjaar en waren nog onwetend, maar hoopvol over wat ons in 2018 te wachten zou staan. Vandaag hebben we samen met pastoor Scheve gebeden en gezongen in een mooie Eucharistieviering. Dank je wel Harry.

Over twee weken op 27 januari a.s. viert onze kerk zijn 151ste verjaardag. Als muren konden praten, denk ik dat ook de kerk tevreden kan terugkijken op alle geschonken aandacht in zijn 15e kroonjaar. U, de geloofsgemeenschap Maria Tenhemelopneming, bent het, die deze bijzondere aandacht heeft gegeven. Als lid van onze geloofsgemeenschap, als vrijwilliger. Verspreid over het jaar vierden en herdachten we samen in een aantal bijzondere vieringen met als prachtig hoogtepunt op 9 september jl. de processie vanaf de kerk en de jubileumviering bij het Huis ’t Joppe. 350 aanwezigen, leden van onze geloofsgemeenschap, gasten van dichtbij of verder weg, maakten deze dag tot een onvergetelijke gebeurtenis.

De mooie herinneringen hebben we voor u nog even levend gehouden, op het digibord passeren de voorbereidingen en het feest nog eens de revue. Dank je wel Gemma!

Na september pakten we de draad van alle dag weer op. We bereidden ons voor op Allerzielen. Tijdens een mooie H. Mis en een weer indrukwekkende processie naar het kerkhof herdachten we hen die ons eind 2017 en in de loop van 2018 ontvallen zijn. ….. ik vraag voor hen een ogenblik stilte.

We kunnen met recht trots zijn op het groot aantal vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap, dat hebben we onlangs in de adventtijd ondervonden, toen een hele belangrijke schakel, Hein, door ziekte werd geveld. Voorbereidingen voor het plaatsen van het multimediascherm en de beamer, het opruimen, schoonmaken, het drukken van kaarten en boekjes, het coördineren van ‘t plaatsen van de kerststal en kerstboom, de aankleding in de kerk, er ontstonden veranderingen in kosterschema’s…..  En overal verschenen heel veel helpende handen. Dank aan iedereen!

De Buitenkerststal  

Kerststalbouwers in het zonnetje gezet

De kerststalbouwers gingen traditiegetrouw in december weer aan het werk, 4 zaterdagen werd er gebouwd aan stal en plaats voor de levende have. Maria, Josef het kindje Jezus, de herders ondergingen een kleine metamorfose. Het resultaat van zaterdagen noeste arbeid oogst steeds weer grote bewondering. 45 jaar geleden is de groep gestart door Jan Marsman op de Joppeschool. Jong en oud werken in goede sfeer samen. Wat een mooie traditie. Graag wil ik de kerststalbouwers naar voren roepen… Allen ontvangen een jubileumkaars #150 jaar Joppe.

Kerstvieringen
Op kerstavond zat onze kerk om zes uur tot op de laatste stoel vol met families, ouders en heel veel kinderen. Dank aan de familievieringgroep, bestaande uit Anne, Carolyne en Lenneke die er iedere keer in slagen om samen met Willem een mooie viering te realiseren.

Om 10 uur die zelfde avond vierden we de geboorte van Jezus in een Woord- en Communieviering. Voorganger was Günther Oudegroen, met een zorgvuldig voorbereide overweging, het koor o.l.v. Piet was in topvorm en werd prachtig begeleid door orgelspel van Theo en een harmonieus duo, Elly op dwarsfluit en Wil op altblokfluit.

Zij herhaalden hun begeleiding tijdens de H. Mis op 1e Kerstdag, waarin pastor Jan Leisink voorging. Hij hield een verhaal over de zorg voor de aarde aan de hand van een wereldbol en gedimd licht.

‘Kindje wiegen’ werd weer druk bezocht en onze fameuze buitenkerststal trok veel belangstellenden. De kaarsenvoorraad in het portaal slonk aanzienlijk. Wij danken de toezichthouders van 1e en 2e kerstdag voor hun inzet.

We worden blij van een volle kerk op kerstavond…. De viering om 10 uur was vol, maar niet tot en met de laatste stoel. Zou dat komen omdat het geen H. Mis maar een Woord- en Communieviering was? Dit brengt mij ertoe om toch even een stelling van het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan, dat in 2018 werd gepresenteerd, onder uw aandacht te brengen. Om het geloofsleven in onze regio actief en levend te houden moeten de geloofsgemeenschappen, wij, nieuwe wegen inslaan voor er niemand meer is die dat kan doen.

Meditaties op het Evangelie
Van pater John Auping SJ mogen we eens per drie weken een meditatie op het Evangelie ontvangen. Het is een idee en initiatief van pater Auping n.a.v. zijn bezoek aan Joppe voor het Jubileumfeest. De kerstmeditatie is mooi en hier heb ik een tip; print het uit want dat leest makkelijker. Helaas is het niet milieuvriendelijk.

Groei vanuit je kracht
Ik citeer een verkorte versie van de inleiding uit het boek van Herman Agterhoek, hij was dienstverlener kerkopbouw in de bisdommen Utrecht, Groningen en Leeuwarden en hield op een platformavond in onze parochie een boeiend verhaal. “Onze tijd verandert in hoog tempo. Dat merken we dagelijks om ons heen. Mensen gaan hier op verschillende manieren mee om. Sommigen worden somber van wat zij horen of zien. Ze worden angstig van de terreur die steeds dichterbij komt en ons dagelijks bestaan raakt. Dat kan zijn omdat ze geen perspectief op werk hebben, het gevoel hebben niet mee te tellen. Veiligheid, inkomen en een toekomst voor hun kinderen niet mee vanzelfsprekend. Als er dan ook nog mensen uit andere culturen komen wordt het soms te veel, ze raken het overzicht kwijt en maken zich zorgen….
Anderen omarmen de nieuwe mogelijkheden. Zij zien volop mogelijkheden om hun talenten in een kleiner wordende wereld te ontplooien. Zij hebben baat bij een politiek die niet afsluit maar ontsluit. Hun wereld is wijd en daarin passen ook vluchtelingen die hier aankloppen op zoek naar een veilig bestaan. De kloof tussen wie mee kan komen en wie niet is groot.”

Misschien herkent u zich in de geschetste beelden. Misschien wordt u geraakt door te tijd waarin we leven, door ontwikkelingen die een nieuwe tijd aankondigen. Of voelt u dat u als gelovige weinig  weerklank vindt in wat u bezig houdt of wordt uw bevlogenheid ontmoedigd door de feiten.

Op de muur van de Joppeschool staat: ‘Groei vanuit je kracht’.

Ik wens u allen namens de locatieraad en pastoraatsgroep dat wij ons geloof, onze bevlogenheid met elkaar delen, elkaar moed inspreken en ons geloof ervaren als een kracht in de wereld van vandaag: kortom een Zalig Nieuwjaar.

Tot slot wil ik het Ton van Til en zijn Bosrestaurant team danken voor inzet en service: zij hebben ons echt UIT de brand geholpen!

Het Icoon
Rest mij nog een mededeling: U hebt op de website kunnen lezen dat de icoon uit het kerkportaal is meegenomen voor restauratie…. De restauratie zou door de Stichting Vrienden van de Joppekerk worden gefinancierd. Binnenkort zal het kunstwerk weer op de vertrouwde plaats hangen: de experts van Kunst en Kitsch hebben ….helaas… geconstateerd dat het een perfecte vervalsing is!