Ontmoetingsochtend in de pastorie

Op 12 oktober gaat het gebeuren! Ouderen boven de 75 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om een kopje koffie te komen drinken in de pastorie. Maar ook parochianen onder die leeftijd zijn welkom. Aan het rooms-katholiek zijn kleven voor ons nog vele herinneringen, waarover we zouden kunnen praten. Bij voldoende belangstelling gaan we het zeker herhalen. […]

Vacature uitvaartgroep

Al sinds jaar en dag bestaat de uitvaartgroep in Joppe uit de heren De Winter en Pouw. Zij hebben aangegeven, gezien leeftijd en gezondheid, hun taak over te willen dragen. Wie heeft interesse in deze vrijwilligerstaak die voornamelijk bestaat uit het assisteren van de voorganger bij de uitvaarten vanuit Joppe? Meer informatie kunt u via […]

Presentatieviering van diaken Leon Everts

Namens onze geloofsgemeenschap was de pastoraatsgroep aanwezig bij de presentatieviering van diaken Leon Everts op vrijdagavond 30 september 2011 tijdens de H. Mis van 19.00 uur in de St. Jan te Zutphen. De voorganger was vicaris H. Pauw. Wij wensen Leon Everts veel succes en plezier en zullen hem binnen afzienbare tijd welkom heten in […]

Allerzielen 2 november 2011

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op woensdagavond 2 november 2011 om 19.00 uur zal pastor Jaap van Kranenburg voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen […]

Misdienaars

Wij zijn enorm dankbaar voor de aanmelding van 2 nieuwe misdienaars die er voor zorgen dat Stijn Kuipers en Maurice Vreeman versterking krijgen bij de assistentie in de vieringen. In een volgend parochieblad stellen wij ze aan u voor.

Kennismakingsavond voor nieuwe parochianen

Wij attenderen leden van onze geloofsgemeenschap, die vanaf januari 2009 in onze parochie zijn komen wonen, op een kennismakingsavond op donderdag 29 september 2011. Leden van de locatieraad en onze pastoor Fred Hogenelst zijn daarbij aanwezig. U ziet een persoonlijke uitnodiging tegemoet.

Uitbreiding Pastoraatsgroep

Op de vrijwilligersbrunch hebben wij haar al voor kunnen stellen als nieuw lid van de Pastoraatsgroep. Maar nu ook voor u allen: Germaine Wijnands. Onderstaand stelt zij zich in het kort aan u voor. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier bij het dankbare werk in de pastoraatsgroep. Germaine Wijnands – […]

Brunch

Op de feestdag van de patrones van onze kerk, Maria Tenhemelopneming, zondag 14 augustus, hebben wij aansluitend aan Woord- en Communieviering, een geweldige brunch gehad in de tuin van de Pastorie. Met deze brunch danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet. Het weer viel tegen, maar de sfeer was uitstekend met een geweldige opkomst. Het […]

Afscheid misdienaar

Jarenlang heeft Ingeborg Kuipers zich als misdienaar ingezet in onze kerk en vele voorgangers bijgestaan. Wij willen Ingeborg danken voor haar vrijwilligerstaak als misdienaar en wensen haar veel succes met alles wat zij gaat ondernemen.

Ziekenzalving

door pastor A. ten Klooster Dierbare Medegelovigen, Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving – het Sacrament der Zieken – te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is. Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op 15 […]