Kindje wiegen

De werkgroep “Kindje Wiegen” nodigt ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden uit om het kerstfeest met z’n alleen te vieren. De viering is op 1e Kerstdag, van 15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. We gaan dan o.a. kerstliedjes zingen en het kerstverhaal wordt verteld. Buiten kunnen jullie de prachtige kerststal met […]

Oog, oor en hart van de parochie

Allerzielen Voor het vijfde achtereenvolgende jaar kunnen wij met recht zeggen: “wat een indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen allen die zich op welke wijze dan ook met hart en ziel hebben ingezet om deze Allerzielen, op de wijze zoals wij in Joppe onze overledenen gedenken mogelijk te maken, van harte bedanken. Mis- en Gebedsintenties U kunt gebedsintenties […]

Mis- en Gebedsintenties december 2012

Hier treft u aan de Mis- en Gebedsintenties voor de komende vieringen. Zondag 2 december 2012 Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman–Brouwer Marinus Anthonie Ravenhorst Hein Huis in het Veld Overl. fam. Giebels en Overl. fam. Rutgers Jan de Baar Franciscus  Anthonius Maria van Tongeren Voor een bijzondere intentie Rosa Christine Lippmann-Born […]

Familieberichten

In de Heer overleden Frans Peters-Sengers, weduwnaar van Lies op de leeftijd van 87 jaar. Rosa Christina Lippmann-Brom, echtgenote van A.J.H Lippmann op de leeftijd van 81 jaar. Henricus Josephus Adrianus Beekmans, weduwnaar van B. Beekmans-Maas op de leeftijd van 93 jaar.

Koffie-ochtend 7 november

Op woensdag 7 november a.s. is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. De vorige keer hebben we geluisterd naar een interessante uiteenzetting over de Islam. Woensdag hopen we weer velen van u te mogen ontmoeten. Dit keer een open gesprek, geen vast thema. We maken er een gezellige morgen van. U bent van […]

Buitenkerststal

Vele jaren wordt er buiten onze kerk een prachtige kerststal gebouwd door een aantal vrijwilligers. Rondom de kerstdagen is er veel belangstelling van groot en klein voor deze levende stal. De stal wordt door een groep vrijwilligers in weer en wind vanaf de laatste zaterdag van november opgebouwd. Het werk bestaat uit voorbereidende werkzaamheden, coördinatie […]

Mis- en Gebedsintenties november 2012

Hier treft u aan de Mis- en Gebedsintenties voor de komende vieringen. Vrijdag 2 november 2012 Marinus Anthonie Ravenhorst Bennie Hakvoort Johannes Michiel Anthonius van den Berg Cristina Cornelina Hendriks-van der Bijl Johanna Geertruida Seebus-Meuris Johannes Henricus Beltman Maria Engelina Martina Louisa Van Baalen-Herwijn Lev. en overl. fam. ten Velde–Groot Koerkamp Wim Hakvoort Geert van […]

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op vrijdagavond 2 november 2012 om 19.00 uur zal emerituspastor Zandbelt voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het […]

Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie

Aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen uit groep 4 en 5. Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie Geachte ouders en/of verzorgers, De pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe nodigt van harte alle katholieke kinderen, geboren in 2005 en 2006 (groep 4 en 5) uit om mee […]

Vooraankondiging Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op vrijdagavond 2 november 2012 om 19.00 uur zal emeritus pastoor Zandbelt voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van […]